Praktijkgegevens

Positieve gezondheid


Heeft u een chronische aandoening zoals diabetes, hart- en vaatziekten en/of COPD? Dan heeft u levenslang zorg en ondersteuning nodig. Dat vraagt om toegankelijke zorg die het liefst dicht bij huis én in samenhang tussen de zorgverleners rondom u verleend wordt. In grote lijnen betekent het dat u uzelf behandelt, en ook leert omgaan met een chronische ziekte in het dagelijks leven. Op die manier draagt zelfmanagement bij aan verbetering van de kwaliteit van uw leven.

Uit het oogpunt van kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg laten wij u graag zelf de regie houden over uw leven en de ziekte tot zover dat mogelijk is. Dit betekent dat wij zorg aanbieden op een manier die bij u als persoon past.

Onze zorgverleners informeren u graag over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van leefstijl. Ondersteuning bij het stoppen met roken, meer bewegen en kennismaken met voeding die bij u past, zijn thema's waarover onze zorgverleners u graag informeren en faciliteren.

Met ingang van 2019 bieden wij de Gecombineerde Leefstijl Interventie COOL - Coaching of Leefstijl aan. In het menu hierna leest u hier meer over.