Praktijkgegevens

Ketenzorg COPD


Voor patiënten met COPD zijn regelmatige controles en interventies noodzakelijk. Met een tijdige diagnose, goede behandeling, goede voorlichting en het stimuleren van zelfzorg is achteruitgang van de gezondheidssituatie van de patiënt te voorkomen en kan een patiënt ook langer zelfstandig blijven functioneren.

In 2014 is de Long Alliantie Nederland een landelijk zorgpad project gestart om de zorg bij COPD-longaanvallen te verbeteren. Patiënten en zorgverleners hebben aangegeven hoe de zorg bij COPD is georganiseerd, en waar het beter kan.
Veel nuttige punten zijn genoemd, o.a.:
 Samenwerking verbeteren;
 Patiënten meer bij hun behandeling betrekken;
 Kijken naar achterliggende oorzaken van opname.
Met een landelijk zorgpad voor COPD-longaanvallen wil de Long Alliantie Nederland deze onderdelen van de zorg verbeteren.


Samenwerken in een zorgketen
Wij organiseren de zorg voor mensen met COPD door nauw samen te werken met zorgverleners om ons heen. Op projectmatige wijze beogen wij de kwaliteit van zorg voor patiënten met COPD te optimaliseren. De zorgketen bestaat uit de volgende zorgdisciplines: 
 huisartsen en praktijkondersteuners Het Huisartsenteam 
 longartsen, radiologen en longverpleegkundigen Amphia
   ziekenhuis en Bravis ziekenhuis
 diëtisten
 thuiszorgorganisaties
 huisartsenlaboratorium Star-SHL
 en patiëntverenigingen het Longfonds. Kijk hier voor
   interessante maandelijkse patiëntbijeenkomsten in Breda
   en Roosendaal


COPD DBC
Het Huisartsenteam heeft voor deze gestructureerde COPD-zorg met CZ Actief in Gezondheid een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) afgesloten. Andere zorgverzekeraars volgen deze bekostigingssystematiek. In het COPD Bedrijfsplan staat beschreven waaruit de zorg voor de patiënt bestaat en de wijze waarop Het Huisartsenteam de zorg organiseert.


Projectgroep
Joost van der Moer   Huisarts | Kaderarts astma/COPD
Sandra Schoonen   Coördinerend praktijkondersteuner
Ingrid Romme   Programmamanager


Meer informatie?
Neem hiervoor contact op met Ingrid Romme, programmamanager.
T: 076 503 26 58