Praktijkgegevens

Ketenzorg

 


In de zorg voor mensen met een chronische aandoening, geestelijke problemen en kwetsbare ouderen, werken we samen met gespecialiseerde zorgverleners.

Paramedici zoals diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en pedicures
Psychologen
Apothekers
Wijkverpleegkundigen en specialisten ouderenzorg van
  Thebe, TWB, St. Groenhuysen, Avoord Zorg en Wonen
  en Surplus
Star-shl en GGz Breburg
Specialisten uit het Amphia ziekenhuis en
  Bravis ziekenhuis


Vergoeding 
De kosten van ketenzorg worden door de basisverzekering gedekt. Sommige kosten, zoals die van bloedonderzoek en medicijnen, betaalt u vanuit uw verplichte eigen risico. Welk bedrag u uiteindelijk zelf betaalt, heeft te maken met uw verzekering en uw persoonlijke situatie. Als u vragen heeft over de vergoeding van uw zorg, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Deze kan u precies uitleggen welke zorg voor u wordt vergoed.


Uw verzekeringsnota
Uw huisarts is lid van onze zorggroep. Dat betekent dat u ketenzorg van ons ontvangt voor uw chronische aandoening. Het bedrag dat u op uw nota ziet, betaalt de zorgverzekeraar aan ons. Vervolgens betalen wij de zorgkosten uit aan uw zorgverlener. Daarom staat Het Huisartsenteam genoemd in het declaratie-overzicht dat u van uw zorgverzekeraar krijgt.