Praktijkgegevens

Het Huisartsenteam  >  Zorg  >  Diabetes
Diabetes


Diabetes Mellitus (hierna genoemd diabetes) is een aandoening waardoor u te veel glucose (suiker) in uw bloed heeft. Vroeger werd deze aandoening daarom ook wel ‘suikerziekte’ genoemd. Bij mensen met diabetes wordt er geen of te weinig insuline gemaakt of zijn de cellen ongevoelig geworden voor insuline. Het gevolg is dat de cellen niet voldoende in staat zijn om de benodigde hoeveelheid glucose (brandstof) de cel in te krijgen. Daardoor blijft er te veel glucose in het bloed. Dit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, dorst, veel plassen en wazig zien. Deze klachten verdwijnen als u voor diabetes wordt behandeld.


Behandeling
Diabetes is niet te genezen. Gelukkig is het wel goed te behandelen. De behandeling van diabetes moet ervoor zorgen dat uw bloedglucosewaarden niet te hoog worden: uw bloed mag niet te veel glucose bevatten. Als uw bloedglucosewaarden door de behandeling dalen, zult u merken dat uw klachten als vermoeidheid, dorst, veel plassen en weinig zien gaan afnemen.


Zorgaanbieders
Het behandelen van diabetes is teamwerk. Voor de behandeling van uw diabetes bezoekt u regelmatig uw huisarts, praktijkondersteuner en eventueel diëtist. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Andere zorgaanbieders waar u mee te maken kunt krijgen zijn de fundusdienst en oogarts, de podotherapeut, internist, diabetesverpleegkundige en apotheker.


Meer informatie
Diabetes Fonds
Diabetes Vereniging Nederland
Kijk op Diabetes
VGZ over Diabetes
CZ over Diabetes