Praktijkgegevens

Cliëntenraad


Uw mening over en ervaring met onze zorg doet ertoe
Het Huisartsenteam stelt de patiënt voorop. Dit doen we niet alleen door het verlenen van een zo goed mogelijke zorg, maar ook door goed naar de patiënt te luisteren. Onze cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol.


Wat bespreekt de cliëntenraad?
  De regels rondom het aannemen van patiënten en het beëindigen van zorgverlening aan cliënten.
  Belangrijke wijzigingen binnen onze zorggroep.
  Investeringen van de zorggroep.
  Digitale communicatie. Denk hierbij aan de website, digitale nieuwsbrieven en de patiëntportalen
    waarmee u online bijvoorbeeld een herhaalrecept kunt aanvragen.
  De door ons aangeboden zorg. Deze zorg varieert van behandeling op het gebied van COPD/astma, dabetes en hart- en vaatziekten tot aan kwetsbare ouderen, leefstijl en geestelijke gezondheidszorg.


De leden 
Mw. M. Bloem
Dhr. D. van Eibergen
Mw. D. Kaanders
Dhr. P. Feskens
Mw. L. van Unen - Kolmeijer


Contact

E:secretariaat@hethuisartsenteam.nl