Praktijkgegevens

Het Huisartsenteam  >  Zorg  >  Astma
Astma


Astma is een chronische ontsteking van de longen. Chronisch betekent dat het blijvend is. Bij astma zijn de slijmvliezen in de longen altijd geïrriteerd, wat veel klachten kan veroorzaken
. 

Alle huisartsen van Het Huisartsenteam verlenen astmazorg aan volwassenen conform de zorgstandaard astma. De astmazorg die patiënten krijgen van hun huisarts, wordt afgestemd tussen verschillende zorgverleners waarmee patiënten te maken hebben. In de Zorgrichtlijn astma staat beschreven waaruit de zorg voor de patiënt met astma bestaat en de wijze waarop wij deze organiseren. 


Individueel behandelplan
Als patiënt krijgt u zelf ook een grotere rol in de zorg. U zult namelijk samen met uw huisarts een behandelplan gaan opstellen. Persoonsgerichte zorg is daarbij belangrijk: u komt zelf in actie en houdt de regie op uw eigen leven.


Vragenlijst ACQ
Als u Astma heeft neemt de praktijkondersteuner bij u de ACQ vragenlijst af. Deze vragenlijst is bedoeld om u zo goed mogelijk te begeleiden in uw leven met astma. Het is een vragenlijst die bestaat uit 6 vragen die met name in gaan op uw klachten, wanneer deze zich uiten, in welke vorm etc. 


Vragenlijst hooikoorts astma
Soms kan astma door hooikoorts erger worden. Om vast te stellen of u naast astma ook hooikoorts heeft zal de huisarts u vragen om ook een hooikoortsvragenlijst in te vullen. 


Inhalatiemedicatie
Op inhalatorgebruik.nl vindt u meer informatie over inhalatiemedicatie. U kunt hier instructies lezen en informatiefilmpjes bekijken. De filmpjes zijn voor 21 inhalatoren ook beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch. Deze website is onderdeel van Long Alliantie Nederland.


Handige weetjes m.b.t. allergieën
Leefomstandigheden spelen bij astma een grote rol. Belangrijke informatie met betrekking tot allergieën, pollen en maatregelen zijn in dit overzicht opgenomen. Hiermee verwerft u inzicht in de diverse leefomstandigheden en de gevolgen daarvan op astma.


Agenda Longfonds
In de regio geeft het Longfonds op verschillende manieren voorlichting. De voorlichtingsactiviteiten vind je in de agenda.